Alfonso Costa

Internacional

Museo da Emigración Galega. Buenos Aires (Argentina).
Museo de Ostende (Bélgica).
Casa de la Cultura de Menden (Alemania).
Vaticano (Roma).
Casa de la Cultura de Arnsberg (Alemania).
Museo de Arnsberg (Alemania).
Casa Henri Abelé (Francia).

España

Museo de Arte Moderno de Barcelona.
Museo de Palma de Mallorca.
Museo de Hospitalet (Barcelona).
Museo Provincial de Burgos.
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
Museo Zabaleta, Quesada (Jaén).
Museo de Olot (Girona).
Museo de Castilla-León (Valladolid).
Museo del Deporte (Bilbao).
Museo del Fútbol Club Barcelona.
Fundación March (Madrid).
Fundación Güell (Barcelona).
Fundación Fran Daurel. (Barcelona).
BBVA
CajaSur (Córdoba).
Caja Madrid (Madrid).
Palacio de la Generalitat de Barcelona.
Diputación Provincial de Santander.
Palacio de la Zarzuela (Madrid).
Diputación Provincial de Jaén.
Diputación Provincial de Guadalajara.
Diputación Provincial de Girona.
Ayuntamiento de Tossa de Mar (Barcelona).
Ayuntamiento de Sitges (Barcelona).
Ayuntamiento de las Corts de Barcelona.
Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona).
Federación Española de Fútbol (Madrid).
Casa de la Cultura de Valdepeñas (Ciudad Real).
Monasterio de San Cugat del Valles (Barcelona).
Cofradía del Cava de San Sadurni de Noia (Barcelona)
Laboratorios Esteve (Barcelona).
Cuartel General del Ejército del Aire (Madrid).
Colección de Arte del Diario AVUI de Barcelona.
Congreso de los Diputados (Madrid).
Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid).
Círculo Artístico de Manresa (Barcelona).
Instituto de Estudios Ilerdenses de Lleida.
FOCSA (Barcelona).
Casa de la Cultura de Ulldecona (Tarragona).
Casa de Galicia en Madrid.

Galicia

Museo Provincial de Lugo.
Museo Provincial de Pontevedra.
Museo Carlos Maside (Sada).
Museo do Moucho, Cerceda (A Coruña)
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
Museo Bello Piñeiro (Ferrol).
Museo de La Colegiata (A Coruña).
Real Academia Galega (A Coruña).
Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento.
Biblioteca Xeral
Xunta de Galicia (Santiago de Compostela).
Universidade de Santiago: Facultade de Filología, Económicas Empresariais,
Deputación da Coruña.
Concello de A Coruña.
Concello de Noia (A Coruña)
Casa de la Cultura Avilés de Taramancos de Noia.
Banco Pastor.
Televisión de Galicia.
Caixanova (Vigo).
Instituto Xelmírez II (Santiago de Compostela).
Instituto Virxe do Mar de Noia. (A Coruña)
Colegio San Roque , Viveiro (Lugo).
Sociedad Liceo de Noia (A Coruña)
Escurís. Pobra do Caramiñal. (A Coruña)
Ayuntamiento de Lousame (A Coruña).
Casa de la Cultura de Porto do Son (A Coruña).
Coliseo Noela de Noia (A Coruña).
Hércules Ediciones, A Coruña.
Fundación Caixa Galicia (A Coruña).
Fundación María José Jove (A Coruña)
Fundación CIEC- Betanzos
Fundación Otero Pedrayo. Trasalba. (Ourense)
Fundación Museo de Artes del Grabado a la Estampa Digital, Riveira (A Coruña)
Fundación Penzol de Vigo.
Pazo de Perrelos (Lugo).

Términos legais

I. Información xeral

Alfonso Costa actualmente atópase operando a través da rede baixo os seguintes nomes de dominio:

* www.alfonsocosta.es

II. Obxecto.


O presente Sitio web basea o seu obxecto de negocio en servizos de internet, exposición de obras de arte, así mesmo e adicionalmente, o obxecto da web servirá como escaparate de promoción e ferramenta de mercadotecnia de Alfonso Costa.

A utilización deste Sitio web atribúe ao navegante a condición de Usuario do sitio, o cal implica a adhesión ás presentes condicións na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo, incluíndo as cláusulas da súa política de privacidade. Por iso, Alfonso Costa, recomenda ao usuario ler as mesmas atentamente cada vez que acceda ao Sitio web.

Alfonso Costa poderá alterar en calquera momento e sen previo aviso o deseño, presentación e/ou configuración do Sitio web, así como algúns ou todos os Contidos, e modificar as condicións xerais e/ou condicións particulares requiridas para utilizar os mesmos.

III. Do Sitio web e Responsabilidade do Prestador.

Este Sitio web pretende reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. No entanto, algúns datos ou informacións contidos nas páxinas poden ser creados ou estruturados en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrompido temporalmente ou se vexa afectado de calquera outra forma por tales problemas técnicos. Alfonso Costa non asume responsabilidade algunha respecto de devanditos fallos ou erros técnicos que se presenten resultado da consulta da páxina alfonsocosta.es ou daqueloutras externas obxecto de reenvío da páxina principal.

Calquera información anunciada por Alfonso Costa no seu Sitio web, deberá ser en todo caso confirmada ante o propio Alfonso Costa mediante calquera dos modos de contacto, en aras de garantir en todo caso a maior certeza da veracidade de todo o exposto no sitio.

En calquera momento e sen necesidade de previo aviso ao Usuario, Alfonso Costa, poderá levar a cabo a suspensión temporal de servizos na súa páxina Web por problemas técnicos, actualizacións, melloras ou causas de forza maior.

IV. Propiedade Intelectual.

O contido do Sitio web é unha obra orixinal e protexida polo Dereito de Propiedade Intelectual con todos os dereitos reservados para Alfonso Costa, non permitíndose a reprodución nin transmisión en forma algunha, nin por ningún medio de parte ou de todo o contido do material deste Sitio web, incluíndo sen ser limitativo, texto, gráficos, manuais, guías de ensino ou código de deseño, sen previa autorización do autor. En ningún momento poderá ser obxecto de copia, modificación ou descompilación do código fonte mediante enxeñería inversa ou calquera outra técnica ao efecto.

Todos os logotipos e marcas de Alfonso Costa atópanse rexistrados como marcas nos rexistros públicos correspondentes contando deste xeito co beneficio da fe pública rexistral ante calquera tipo de controversia neste sentido.

Os logotipos alleos a Alfonso Costa que puidesen aparecer no Sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo en todo caso eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidesen darse respecto deles. A colocación dos mesmos no Sitio web de Alfonso Costa, foi en todo caso, previa comunicación e aceptación por parte dos mesmos.

O deseño do Sitio web é propiedade de Alfonso Costa desde a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, xa que logo, será necesaria a autorización expresa e por escrito de Alfonso Costa para a súa reprodución parcial ou total, así como para a explotación, distribución e comercialización en xeral.

As reclamacións que puidesen interporse polos Usuarios en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos Contidos deste Sitio web deberán dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo . Esta dirección electrónica está protexida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizala.

V. Lei Aplicable e Xurisdición.

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Sitio web de www.alfonsocosta.es ou calquera dos que del dependa, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Sitio web, os Xulgados e Tribunais da Coruña (España) e no seu caso, os Tribunais Arbitrais aos que se atopa adherida Alfonso Costa no momento de producirse a controversia. Para presentar reclamacións no uso dos nosos servizos poden dirixirse por correo electrónico á dirección: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo

VI. Datos e identidade do titular.

Alfonso Costa, en cumprimento do disposto no artigo 10 da LSSICE infórmalle: alfonsocosta.es é o nome comercial do titular con NIF: 37241511A. Pode utilizar o formulario de contacto dispoñible na páxina principal de alfonsocosta.es para contactar.

Alfonso Costa 2011 . Términos legais . Créditos . info@alfonsocosta.es